آی پی ایران

آی پی ایران 150 مگ

پرسرعت و بدون قطعی
انجام کارهای بانکی

  • 100 مگابایت ترافیک ماهیانه
آی پی ایران 2 گیگابایت

پرسرعت و بدون قطعی
انجام کار های بانکی

  • 2 گیگابایت ترافیک ماهیانه
آی پی ایران 10 گیگ

پرسرعت و بدون قطعی
انجام کار های بانکی و تماشای فیلم

  • 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • 2 نفر همزمان تعداد اکانت